UPRAVNO PRAVO

Nudimo vam pravno pomoč in svetovanje v upravnih sporih ter zastopanje v različnih upravnih postopkih. V želji po zagotavljanju celovitih pravnih rešitev našim strankam nudimo strokovno znanje in učinkovito pravno postopanje in zastopanje v vseh fazah upravnih postopkov.

Med javno upravo oz. državnimi organi kot nosilci javnih pooblastil in fizičnimi osebami ali pravnimi subjekti se vzpostavljajo upravnopravna razmerja, ki s pomočjo predpisov in pravil opredeljujejo in omogočajo delovanje in obstoj vsake družbe.

Upravno pravo obravnava odločitve države o obveznostih in pravicah državljanov, opredeljuje delovanje upravnih organov – pravna pravila in dolžnosti ter pravice in načela, postopke dela, način nadzora in odgovornosti vključenih subjektov. Tako ščiti javni interes in hkrati omejuje delovanje države s predpisi in pravili, ki preprečujejo zlorabo njene nadrejene pozicije. Med upravne postopke, ki so najpogostejši v državi, sodijo davčni postopki, podelitve državljanstva, koncesij in javnih pooblastil, postopki pri centrih za socialno delo, zavodu za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, razlastitve nepremičnin in številni drugi.