ŠPORTNO PRAVO

Moderni šport zahteva profesionalni pristop na vseh ravneh udejstvovanja, tudi pravnem. Nudimo storitve s področja zastopanja športnikov, športnih klubov in športnih zvez ter zastopanje sponzorjev.

Športnik se mora v času svoje kariere osredotočiti na doseganje čim boljših rezultatov. Zato v naši pisarni skrbimo za urejanje vseh pravnih vprašanj, povezanih s športnikovo kariero – od zastopanja v arbitražnih postopkih, tako domačih kot tujih, in sklepanja sponzorskih pogodb do davčnih vprašanj in pravne ureditve upravljanja premoženja.

Športnim klubom in zvezam svetujemo, kako oblikovati svoja pravila, da bodo le-ta skladna s pravom Evropske unije in modernimi trendi v svetu športnega posla. Istočasno jim tudi svetujemo in se v njihovem imenu pogajamo pri sklepanju komercialnih poslov, kot so sponzorstva, televizijske pravice, organizacija dogodkov ipd.

Sponzorjem in ostalim investitorjem svetujemo in zanje vodimo pogajanja s ciljem maksimiranja njihovega vložka oziroma investicije v vseh fazah – pri iskanju partnerjev, pogajanjih z njimi in finalizaciji dogovorov.