PREKRŠKOVNO PRAVO

Ponujamo pravno svetovanje, zastopanje pred prekrškovnimi organi, sestavljanje različnih vlog, listin, pogodb ipd. Vsak primer, s katerim se soočamo, strokovno preučimo in opredelimo individualno prilagojen pristop, ki bo stranki zagotovil najbolj optimalen izid.

Vsako odstopanje od družbenega reda je v določeni meri sankcionirano s strani nosilcev oblasti, in sicer z namenom zavarovanja članov družbe in družbenih razmerij. Prekršek je namreč vsaka kršitev zakonskega predpisa, uredbe vlade ali odloka samoupravne lokalne skupnosti, ki je kot takšen opredeljen in ima predpisano sankcijo. Področje prekrškovnega prava tako zajema pravna pravila in načela, ki opredeljujejo postopke in sankcije prekrškov ter hkrati tudi ravnanja, ki jih štejemo kot družbeno nekorektna.