NADA BOLCAR

Odvetniško pisarno Bolcar je leta 1978 ustanovila Nada Bolcar, ki je pravniške izkušnje nabirala v javni upravi (občina Nova Gorica) in gospodarstvu (Salonit Anhovo).

Vseskozi si je prizadevala k soustvarjanju družbenega dogajanja na lokalni in državni ravni. V času osamosvajanja Slovenije in sprejemanja ustavne listine je delovala kot poslanka družbeno-političnega zbora slovenske skupščine. Bila je članica disciplinske komisije Splošne bolnišnice Dr. Franca Derganca in nadzornega sveta Krekove banke. Kot svetnica občinskega sveta občine Nova Gorica in predsednica nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica je pomembno prispevala k razvoju mesta in lokalnega okolja. Pečat je pustila na stanovskem udejstvovanju kot članica disciplinske komisije Odvetniške zbornice Slovenije in predsednica novogoriškega združenja odvetnikov.

Z znanjem in bogatimi izkušnjami je pomembno oblikovala vrednote Odvetniške pisarne Bolcar: profesionalnost, etična odgovornost, strokovnost in zaupnost – temelje, ki odvetniško pisarno opredeljujejo tudi danes.