KAZENSKO PRAVO

S hitrim in učinkovitim pristopom načrtujemo in vodimo celoten pravni proces ter zaščitimo interes in pravico stranke v vseh fazah kazenskega postopka.

Vse družbe se vsakodnevno soočajo s kršitvami temeljnih vedenjskih pravil, ki so osnovana za zaščito človeških in družbenih dobrin. Področje kazenskega prava opredeljuje kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije, ki veljajo za vse družbene entitete.

Poimenuje celoto pravnih pravil in pravnih načel, ki obsegajo človeško dostojanstvo in humanost, zakonitost, subjektivno ali krivdno odgovornost, načelo pravične kazni oziroma sorazmernosti med kaznivim dejanjem in kaznijo, legitimnost in omejenost prisile – v kolikor varstva človeka in temeljnih vrednot ni mogoče drugače zagotoviti.