GOSPODARSKO PRAVO

Našim strankam zagotavljamo strokovne nasvete in storitve, ki omogočajo hipno prilagajanje turbulentnemu poslovnemu okolju. Strokovnost, hitrost in kreativne rešitve odlikujejo naše delo, s čimer vam omogočamo izboljšanje rezultatov vašega poslovanja.

Pravno pomoč nudimo skozi vse procese in postopke delovanja gospodarske družbe, od ustanovitve, preoblikovanja, (ra)združevanja do prenehanja delovanja, kakor tudi pri pripravah in sklepanju vseh vrst pogodb, franšizingu, pravu industrijske lastnine, marketinškem in medijskem pravu ter pri vseh drugih pravnih poslih, povezanih s poslovanjem gospodarskih družb.